EGE ÜNİVERSİTESİ

Hastane Hemşirelik Hizmetleri

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan  Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete,11 Ağustos 2005, 25903 sayılı) belirtildiği gibi yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol komitesinin üyesi olup komitenin kararları doğrultusunda sağlık hizmetleri ilişkili enfeksiyon kontrol programlarının oluşturulmasında ve uygulanmasında aktif olarak görev alır.

 

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİNİN YAPMAKTA OLDUĞU FAALİYETLER

Sürveyans

Hastanede aktif sürveyans yapar ve Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Ağı ( USHİESA)’na kaydeder.

Sürveyans sonuçları 3 ayda bir  istatistik veri  olarak  enfeksiyon kontrol komitesine sunar ve yönetime bildirir.

 

Eğitim

Standartlara uygun enfeksiyon kontrolü ve önlemlerinin uygulanabilmesini sağlamak amacıyla tüm sağlık personeline ve yardımcı sağlık personellerine düzenli olarak hizmet içi eğitim programı uygulanır.         

Eğitim konuları;

Hastane Enfeksiyonlarında Kontrol ve Önlemler

El Hijyeni

Standart Önlemler ve İzolasyon

Hastane Temizliği

Tıbbi Atık Yönetimi

Çoğul Dirençli Mikroorganizmalarda İzolasyon Önlemleri

Dezenfeksiyon

Asepsi – Dezenfeksiyon, Ameliyathane Temizliği

Hastane Enfeksiyon Kontrolünde Çamaşırhane

Hastane Enfeksiyon Kontrolünde Yemekhane

Her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sertifikalı enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitim programında Ege Üniversitesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi 2008’den beri eğitim merkezi olarak faaliyet sürdürmektedir. Enfeksiyon kontrol hemşireleri hastanede kurs programını düzenler, eğitimci olarak görev alır, yürütülmesini sağlar.

Enfeksiyon kontrol önlemlerinin daha etkili ve doğru uygulanabilmesi için yoğun bakım ünitelerinde sağlık çalışanları ile birebir uygulamalı eğitimler yapılır.

Enfeksiyon kontrol önlemlerine yönelik kliniklerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda eğitim düzenler.

Eğitim Hemşireliğinin düzenlediği; Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon eğitiminde ve yeni işe başlayanlar için Oryantasyon Eğitim programında  görev alır.

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlardan korunma ve önlemeye yönelik çalışmalar

Haftada bir kez ve gerekli durumlarda daha sık olmak üzere Enfeksiyon Kontrol Ekibi ile bir araya gelerek çalışmalar değerlendirir.

Standart önlemler doğrultusunda izolasyon uygulanması  gereken durumlar değerlendirilip gerekli kontrol ve önlemler alınarak  klinik çalışanlarına bilgi verir. Gerekli durumlarda hasta ve refakatçilerine,  VRE, CRE ve diğer çoğul dirençli mikroorganizmalarda izolasyon ile ilgili bilgi verir.

Hastane temizliği, tıbbi atıkların uygun şekilde toplanması ve taşınması, alet ve yer- yüzey dezenfeksiyonuna yönelik standart önlemler oluşturulmuştur. Bu  doğrultuda klinikler ziyaret edilerek kontroller yapılır.

Salgın ve salgın şüphesi olduğunda, salgın inceleme çalışmalarına katılarak önlemlerin alınmasını ve yürütülmesini sağlar.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi çalışmaları kapsamında bulunan teknik şartname ve satın alma süreçlerinde rol alır.

GÖREV YAPAN  ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİ;

Nurhayat KEPELİ (nurhayat.kepeli@ege.edu.tr)

Demet DİKİŞ (demet.dikis@ege.edu.tr)

Nilgün Deniz KÜÇÜKLER (nilgun.deniz.kucukler@ege.edu.tr)

Behiye ULUSOY (behiye.ulusoy@ege.edu.tr)

Nilay KORKMAZ (nilay.korkmaz@ege.edu.tr)

Şükran AKŞİT BARIK (sukran.aksit.barik@ege.edu.tr)

Komite Sekreteri : Şükran DİNGA (sukran.dinga@ege.edu.tr)

             

Enfeksiyon Hemşireliği Birimi İletişim Telefonu: 0232 390 32 21