EGE ÜNİVERSİTESİ

Hastane Hemşirelik Hizmetleri

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği

Stoma Bakımı: 
Stoma bakım ünitesinde ileostomili, kolostomili, ürostomili çocuk ve yetişkin hastalara ameliyat öncesi dönemden başlayarak eğitim, danışmanlık ve bakım hizmeti verilmektedir. Ünitede verilen hizmetlerin amacı: hasta ve hasta yakınlarını durumları hakkında bilgilendirmek, hastanede kalış sürelerini kısaltmak, yaşam kalitelerini arttırmaktır. Hastayı ve hasta yakınlarını hastalığı ve yapılacak işlemlere ilişkin bilgilendirme,  anksiyete düzeylerini azaltma,  stoma bakımı (cilt temizliği,t orbanın değiştirilmesi vb.) yapabilme becerisi kazandırma, stoma bakım ürünleri ve uygun ürün seçme konusunda bilgilendirme, ödemin azalması, kilo alıp vermeye bağlı değişebilecek stoma çapının izlenmesi ve ve cilt sorunları gelişmeden gerekli ürün değişikliğinin yapılması, kullanılan ürünlere karşı gelişen allerjik reaksiyonları ve deri problemlerini erken saptama, tedavi etme ve gerektiğinde konsültasyon isteme, stomal komplikasyonların erken tanısı, konservatif tedavisi ve cerrahi konsültasyonunun sağlanması,  emosyonel destek, olası psikiyatrik sorunların erken tanısı ve yardım için yönlendirilmesi, periyodik takiplerle hastaların karşılaştıkları sorunların çözümüne ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeye yönelik önerilerde bulunma, hastaların düzenli kayıtlarını tutma, klinik araştırmalar yapma, uygulama alanına yeni giren stoma bakımına yönelik gelişmeleri takip etme, kurumdaki görevli diğer servis hemşirelerine stoma ve yara bakımına yönelik hizmet içi eğitimlerde bulunma ve uygulama ortamı oluşturma hizmetleri sunulmaktadır.

Yara Bakımı:
Basınç ülserleri (yatak yarası) açısından risk grubunda olan yetişkin ve çocuk hastaların değerlendirilmesi, ülserin iyileşmesini sağlayacak, uygun bakım ve tedavi edici uygulamaların yapılmasını sağlamaktadır.

Yarayı değerlendirerek, asepsi ilkelerine uygun olarak mekanik temizliğinin, yara irrigasyonunun,  pansumanının ve bandaj uygulamasının yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bakım verdiği hastayı, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım yöntemini değerlendirerek en etkili ürüne karar vermektedir.

Yara bakım hemşiresi, bası yarası oluşmuş hastalara ilişkin hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydetmektedir.

Hastalara vizit yaparak hastaların durumunun izlenmesi, ilgili ekibe bilgi alış verişinin yapılması, yaradan kültür alınması, hekimle işbirliği içerisinde yaraya topikal ajanların uygulanması, mekanik debritman (ısla-kuru pansuman,  basınçlı yıkama), kimyasal ve cerrahi debritman uygulamasını da yapmaktadır

Hasta ve hasta yakınlarına yara bakımına yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Poliklinik Hizmeti:

Stoma ve yara bakım hastalarının takip ve kontrolleri için poliklinik hizmeti almaları sırasında yara ve stoma vaka yönetimini sağlamaktadır.

 

GÖREV YAPAN STOMA VE YARA BAKIM HEMŞİRELERİ :

Aysel KAHRAMAN (aysel.kahraman@ege.edu.tr)

Nilgün CANAVAR (nilgun.canavar@ege.edu.tr)


Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği İletişim Telefonu :    0 232 390 42 41