EGE ÜNİVERSİTESİ

Hastane Hemşirelik Hizmetleri

Hemşirelik Mevzuatı

 
1- 1219 sayılı Tababet ve -şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun (tıp meslekleri uygulamalarına dair ) 
 
2- 1954 yılı   6283 sayılı  hemşirelik kanunu  / turkhemşirelerdernegi.org.tr
*8 Mart 2010 Hemşirelik Yönetmeliği
*19 Nisan 2011 Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
3- 1965 yılı  657sayılı  DEVLET MEMURLARI KANUNU / mevzuat.gov.tr 
(md 99,102,103,104,105,106,107,108,ek33.madde Bakınız )
*29/10/2011 No : 28099 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
4- 21/08/1982  2547 sayılı YÖK KANUNU/ mevzuat.gov.tr 53,54.maddeler
 
(Md 4,21,22,23,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,100,231,257,280,281 Bakınız)
 
6- YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ
(13.1.1983, No: 17927 Mük.md 13 Bakınız)
 
7- TORBA KANUN  13/2/2011, Kanun No. 6111 / personel.nku.tr/kanun