EGE ÜNİVERSİTESİ

Hastane Hemşirelik Hizmetleri

Eğitim Hemşireliği

Kurumun vizyon, misyon, politika temel değerleri ve evrensel hasta hakları doğrultusunda, hemşirelik mesleğindeki gelişmeleri takip ederek hemşirelerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekleyici bir ortam sağlamak ve hemşirelerin öğrenme ve araştırma devamlılığını sağlamak, yüksek kalitede hasta bakımı için gerekli bilgi ve becerilerini güncelleştirmelerini teşvik etmek, güncel uygulamaları yaygınlaştırmak.

Hemşirelerin ve destek personelin, eğitim gereksinimlerini belirlemek ve mesleki gelişimleri için bireysel danışmanlık yapmak.

 

Genel Uyum Eğitim Programı

Kurum politikaları ve hemşirelerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programı oluşturulmasında, sürdürülmesinde ilgili kişi ve bölümlerle koordineli çalışmalar planlar.

İşe yeni başlayan hemşirelerin eğitimine yardımcı olacak rehber hemşire eğitimini planlamak ve uygulamak, kurum uyum programlarında aktif olarak rol alır.

 

Hizmet İçi Eğitim Programları

Kliniklerin yıllık eğitim programlarının planlanmasına ve bu programlarda görev alacak klinik hemşirelerine rehberlik eder.

Hemşirelik eğitim programlarını ve eğitime katılanlara ilişkin kayıtları tutarak eğitim materyali arşivler.

Eğitim programlarının duyurulması, uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar,  gereksinimler ve eğitim program sonuçları ile ilgili raporlar hazırlayarak ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne sunar.

Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri, güncel yayınları ve katılımlı programları takip eder.

Kurum dışı eğitimlerin (kurs, sempozyum, kongre, eğitim toplantıları vb) ve ilgili duyuruların takibinin yapılmasını sağlar.

 

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertikalı Eğitim Programları

Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı kurs programlarını düzenler, eğitim verir, eğitim verenleri ve kursiyerleri denetler.

 

Değerlendirme ve Kalite Gösterge Yönetimi

Bölümlerin eğitim kaynaklı performanslarını Kalite göstergeleri (yoğun bakımda gelişen basınç yarası, hasta visitlerinde tespit edilen aksaklıklar vb.) ile takip eder. Bölüm hedeflerine yönelik, analiz yapar sonuçlarını değerlendirerek iyileştirici faaliyet planlar ve yürütür.

 

GÖREV YAPAN EĞİTİM HEMŞİRELERİ;

Uzman Hemşire Mukaddes CAN TÜRK  ( mukaddes.can.turk@ege.edu.tr )

Uzman Hemşire Münevver SARSILMAZ ( munevver.sarsilmaz@ege.edu.tr )

Uzman Hemşire Demet AVŞAR ( demet.avsar@ege.edu.tr )

 

Eğitim Hemşireliği İletişim Telefonu: 0232 390 32 23