EGE ÜNİVERSİTESİ

Hastane Hemşirelik Hizmetleri

Bilişim Hemşireliği

Bilişim Hemşiresi: Hemşirelik disiplini içinde bilgiyi, enformasyonu ve veriyi yönetmek için hemşirelik , bilgisayar ve enformasyon biliminin entegre edildiği özel bir hemşirelik alanıdır. Hastanemizde Bilişim Hemşireliği Birimi 2011 yılında kuruldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Müdürlüğünün organizasyon şemasında özel dal hemşireliği olarak Bilişim Hemşireliği Birimi de yer almaktadır.

Görev tanımı: Yürürlükteki kanun, yönetmelik, kurumun vizyon, misyon, politika temel değerleri ve evrensel hasta hakları doğrultusunda, profesyonel hemşirelik bakımının sağlanması, uygulanması kayıt ve takibinin yapılmasında, bilişim sistemlerinin kullanılmasında, ilgili birimler ile işbirliğinin sağlanması.

Bilişim hemşireliği biriminde, bilişim sistemlerini kullanan hemşireler ve diğer disiplinler arasındaki işbirliğini güçlendirilmesi, elektronik hasta dosyası ekran tanıtım videolarının hazırlanması, hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne ait web sitesinin düzenleme ve güncellemeleri gerektiğinde ilgili birimlere işbirliği,  bilişim hemşireliği ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesindeki, Nursing Informatik Dersi alan öğrencilere, Hemşirelikte Öğretim Ve Hemşirelikte Yönetim İntörn Uygulama Öğrencilerine,  birinci sınıf öğrencileri için, hemşirenin diğer rollerine dikkat çekmek, bu konuda öğrencilerin farkındalığını arttırmak ve rol model alabilecekleri hemşireler ile öğrencileri buluşturmak adına düzenlenen "Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik Dersi" içinde yer alan "Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik Uygulaması Modülü" kapsamında vb. de bilişim hemşireliği birimi olarak bilgi verilmesi ve uygulamaya yönelik paylaşımlarda bulunulması vb. yapılmaktadır.

 

GÖREV YAPAN BİLİŞİM HEMŞİRESİ;

Fadime ÇELİK (fadime.celik@ege.edu.tr)

Bilişim Hemşireliği Birimi İletişim Telefonu: 0 232 390 43 25