Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Hastane Hemşirelik Hizmetleri

Misyon-Vizyon

 

MİSYON:  Mesleki bilgi ve deneyime sahip, profesyonel ekip anlayışıyla insan yaşamının değerinin bilincinde, hasta haklarını bilen ve savunuculuğunu üstlenmiş, Ege Üniversitesinin temel değerlerini yansıtan, katılımcı yönetime önem veren, sağlıkta güncel değişim ve gelişmelerle, bilimsel, kanıta dayalı hasta, hasta yakını, çalışan güvenliği, beklenti ve memnuniyetini sağlamayı hedefleyen etik değerlerle hareket eden, hasta odaklı güvenli ve yüksek kaliteli hemşirelik hizmeti sunmaktır.

 

VİZYON: Ege Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri, çalışanlarıyla birlikte bilim ve teknolojiye dayalı mesleki gelişime öncülük eden, değişime ve gelişime açık inovatif hizmet anlayışıyla eğitim, araştırma, danışmanlık ve yönetim rollerini etkin olarak yerine getiren ulusal ve uluslar arası kalite ve standartlarda en iyi hemşirelik hizmetlerini sunarak öncü olmak.

 

DEĞERLERİMİZ

•      Etik ve mesleki ilkelere saygı

•      Hasta ve insan haklarına saygı

•      Hasta güvenliği ve memnuniyeti

•      Sürekli eğitim ve gelişim

•      Yenilikçilik ve yaratıcılık

•      Çalışan güvenliği ve memnuniyeti

•      Toplumsal yararlılık

•      Çağdaşlık

•      Güvenilirlik