EGE ÜNİVERSİTESİ

Hastane Hemşirelik Hizmetleri

Kalite Birimi Hemşireliği

Kalite yönetim biriminde; Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak 2009 yılında kurulan bölüm yürürlükteki kanun, yönetmelik ve kurumun vizyon,  misyon,  politika temel değerleri ve evrensel insan/hasta hakları doğrultusunda, kalite sürecinde hasta ve çalışan güvenliğine yönelik uygulamaların etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli faaliyet planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.

Kalite Birimi Hemşiresi; Sağlıkta Kalite Standartları rehberliğinde Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef ve düzenlemeler doğrultusunda, kaliteli bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Komite Çalışmaları Değerlendirme

Profesyonel hemşirelik bakım standartlarının uygulanması, eğitim, kalitenin geliştirilmesi ile ilgili fonksiyonları yerine getirir.

Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçların planlanan düzenlemelere uyup/uymadığını, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp/uygulanmadığını ve amaca ulaşmak için yapılan çalışmaların değerlendirilmesini yaparak   Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne iletmesini sağlar.

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde görevlendirildiği komitelere üye olarak katılır..

SKS içerisinde yer alan Sağlık Hizmetleri standart maddelerinin hemşirelik hizmetleri ile ilgili uygulamaların planlanması, düzenlenmesi ve organizasyonunu yapar.

SKS rehberliğinde yazılı evrakları düzenler, hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu  takip eder.

Gösterge Yönetimi

Bölümlerin performanslarını Kalite göstergeleri  ile takip eder. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.  Kalite Bölüm Sorumluları ve SKS Kapsamındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Eğitim

Oryantasyon ve hizmet içi eğitim programlarının, kurum politikası, vizyonu ve misyonu doğrultusunda uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunur.

Raporlama

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmesi gereken işleri takip eder. Faaliyetlerle ilgili yazılı ve sözlü rapor tutar, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile paylaşır.

  

GÖREV YAPAN KALİTE HEMŞİRELERİ;

Keziban BABADAĞ (keziban.babadag@ege.edu.tr)

Dilek ÖZKÖPRÜLÜ (dilek.ozkoprulu@ege.edu.tr)

Sultan ÇAĞAN (sultan.cagan@ege.edu.tr)

 

Kalite Hemşireliği Birimi İletişim Telefonu: 0232 390 39 52